Donateur info

Donateur info

We zijn vanaf de oprichting door de belastingdienst erkend als een ANBI. Dat betekent dat onder bepaalde voorwaarden je donatie fiscaal aftrekbaar is. Zie de website van de belastingdienst of vraag vooraf de penningmeester@mensafonds.nl.

Voor 2023 geldt (onder voorbehoud, zie de website van de belastingdienst voor de actuele stand van zaken):
Een eenmalige gift is beperkt aftrekbaar in box1, en wel het bedrag boven 1% van je drempelinkomen, met een minimum van € 60,= en een maximum van 10% van je drempelinkomen.
Periodieke gift van minimaal vijf jaar en je hebt dat vastgelegd in een overeenkomst met het Mensa Fonds: ieder jaar volledig aftrekbaar in box1 met een maximum van € 250.000,= per jaar.

Wil je het Mensa Fonds op een andere wijze ondersteunen? Dat kan op verschillende manieren:

•   Doneer direct voor het instellen van een hoogleraarschap via ons crowdfunding platform Whydonate;
•   Stort eenmalig een gift op NL16 INGB 0008.8771.72 t.n.v. Stichting Mensa Fonds: elk bedrag is welkom;
•   Word lid van de Club van 100 – doneer 5 jaar lang € 100,- per jaar en doneer 100 minuten van je tijd;
•   Sluit je aan bij de Silver Friends die eenmalig € 1000,-  doneren;
•   Organiseer een actie of bedenk een andere creatieve manier om geld in te zamelen;
•   Neem het Mensa Fonds op in je testament.

Er heeft een crowdfunding campagne gelopen, en loopt nog steeds, voor de financiering van de bijzondere leerstoel “Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact. Je kunt nog steeds direct doneren via ons crowdfundingplatform Whydonate.


Eenmalige gift

Wil je gewoon een keer iets geven, dan zijn we daar blij mee. Elke gift helpt om de doelen van het Mensa Fonds te realiseren. Stort eenmalig je gift op NL16 INGB 0008.8771.72 ten name van Stichting Mensa Fonds: elk bedrag is welkom! Stichting Mensa Fonds heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting (zie hierboven).

De club van 100

“Het geheel is meer dan de som der delen” – afbeelding en kunstwerk Ilona Boeren

De Club van 100 is een groep van inmiddels al meer dan 20 mensen die zich committeren om gedurende 5 jaar € 100,- per jaar en 100 minuten van hun tijd te doneren aan het Mensa Fonds. Periodiek kun je andere Club van 100 leden bij onderlinge bijeenkomsten ontmoeten als je wilt; onderlinge uitwisseling, inspiratie en gezelligheid helpen bij het verder brengen van de doelen van het Mensa Fonds waar jij sympathie voor hebt! Lees hier meer over de Club van 100.
Of bekijk hier de video van Nelleke Boonstra, waarom zij lid van de Club van 100 is!

Silver Friends

Een Silver Friend steunt het werk van het Mensa Fonds met een eenmalige bijdrage van € 1.000,-. Met de Silver Friends onderhoudt het Mensa Fonds actief contact, bijvoorbeeld door speciale uitnodigingen voor de uitreiking van de Awards in november en de benefietveilingen. Bovendien is er het jaarlijkse diner bij de voorzitter waar de Founding en Silver Friends aanschuiven en over de koers van de stichting in gesprek gaan.
Lees hier meer over de Silver Friends.
Of bekijk hier de video van de oud-penningmeester Hans Haamke, waarom hij Silver Friend is!

Je eigen idee om geld te verzamelen

Uiteraard is het Mensa Fonds blij met acties en andere creatieve manieren die mensen bedenken om onze doelen financieel te ondersteunen. Zo organiseerde Esmeralda Klein Reesink een inzamelingsactie bij haar promotie en zette een groep vrijwilligers in april 2015 een geweldig benefietdiner neer. Uitgangspunt is dat de organisator zelf de activiteit bedenkt en ervoor verantwoordelijk is. Het Mensa Fonds denkt met je mee en ondersteunt eventueel met PR. Heb je een idee of wil je overleggen? Mail naar fondsenwerving@mensafonds.nl.

Het Mensa Fonds opnemen in je testament

In uw testament

Je kunt in je testament laten opnemen dat bij overlijden het geheel of een gedeelte van de nalatenschap ten goede komt van het Mensa Fonds. Dit heet een legaat. Een legaat moet in een testament opgenomen worden en komt direct ten gunste van het Mensa Fonds. Als algemeen nut beogende instelling (ANBI) hoeft het Mensa Fonds geen erfbelasting te betalen over legaten.
Als je hierover denkt, laat je dan vooraf goed informeren door een notaris. Ook de belastingdienst geeft informatie over erfrecht, erfbelasting en vrijstellingen. En neem contact op penningmeester@mensafonds.nl dan denken we verder met je mee.

Founding Friends

Stichting Mensa Fonds is opgericht op 20 april 2013. Sindsdien hebben we al verschillende projectsubsidies kunnen verstrekken en onze Awards tot een jaarlijks spraakmakend programma gemaakt. Dat was te danken aan onze Founding Friends. Zij hebben ieder een gift gedaan van €1.000,- en zo een warme start van het Mensa Fonds mogelijk gemaakt. De Founding Friends zijn:

Bedrijven/Instellingen:
Bob Romeo Consultancy (Henk Boerboom), Kantlijn (Greet van den Berg), Komen Management B.V. (Jeroen Komen), Lexperience Notariaat (Eric de Jong), Memocom B.V. (Hans Wegman), Vereniging Mensa Nederland.
Bekijk hier de video’s van Hans Wegman en Jeroen Komen, waarom zij Founding Friend zijn!

Op persoonlijke titel:
Jeroen Besse , Willem Bouwens, Alice Doek, Caro van Eck, Grethe van Geffen, Dirk Hanke, Simon Kadijk, Kees Koenen, Fieke van der Lecq, Albert de Man (overleden), Angela Riddering, Bertus Schreuder, Rob Scipio, Denise Visser
Bekijk hier de video van Grethe van Geffen, waarom zij Founding Friend is !

Stichting Mensa Fonds bedankt de Founding Friends voor het mogelijk maken van een vliegende start!