Aanvraag financiële ondersteuning

De afgelopen jaren heeft het Mens Fonds op succesvolle wijze een aantal projecten ondersteund. In het kader van een strategische oriëntatie waarin wij ons momenteel bevinden hebben wij besloten de aanvragen met een financiële component voorlopig niet te behandelen.

Zodra wij het Strategisch Beleidsplan op diverse punten hebben bijgesteld zal meer informatie beschikbaar komen over onze speerpunten in de komende jaren.

Aanvraagformulier

Toelichting op het aanvraagformulier

Algemene voorwaarden Mensa Fonds