Stemmen Mensa Fonds Publieks Award

ukIQ (Lilian van der Poel en Claudia Benmesahel-Kruidbos)

PCPO Midden Brabant, cluster de Parel (Peter Honcoop en Marc Jespers)

Je kon tot en met 12 juli, 23:59 uur je stem uitbrengen. Het stemmen is nu gesloten.
Als je wilt weten of je favoriete kandidaat heeft gewonnen, meld je dan aan om de uitreiking bij te wonen. Aanmelden om de uitreiking bij te wonen (gratis) kan tot 4 augustus, 12.00 uur. 

We maken nooit bekend wie kandidaten heeft voorgedragen. We maken nooit bekend wie zijn voorgedragen anders dan de winnaars en de genomineerden. Bij het stemmen worden je contactgegevens niet openbaar gemaakt, dus ook niet aan de kandidaat op wie je stemt. Eén stem per persoon. Je stem is anoniem, je e-mail adres wordt alleen gebruikt voor communicatie rondom de Mensa Fonds Awards.
We maken nooit bekend hoeveel stemmen op een genomineerde zijn uitgebracht.

ukIQ (Lilian van der Poel en Claudia Benmesahel-Kruidbos)

ukIQ, opgericht door Lilian van der Poel en Claudia Benmesahel-Kruidbos, richt zich op baby’s, peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Het initiatief heeft dankzij opleidingstrajecten voor professionals in het hele land geleid tot de vorming van groepen voor deze jonge kinderen. ukIQ biedt begeleiding aan zowel kinderen als ouders en professionals, bevordert de vorming van vriendschappen tussen ontwikkelingsgelijken en voorkomt leer- en gedragsproblemen. 

Bekijk juryrapport

PCPO Midden Brabant, cluster de Parel (Peter Honcoop en Marc Jespers)

Het voorkomen van schooluitval van hoogbegaafde kinderen is een actueel en urgent thema. Peter Honcoop en Marc Jespers tonen hoe je daar invulling aan kunt geven – ook en juist vanuit het management in het onderwijs. Zij leiden als (cluster) directeur bij PCPO Midden Brabant cluster ‘De Parel’ met drie reguliere basisscholen; De Schoof, De Wegwijzer en Menorah. Mede dankzij hun lef en doorzettingsvermogen zijn er inmiddels op drie locaties groepen met Explora onderwijs.

 Bekijk juryrapport