Bestuursleden

De bestuursleden zijn:
Voorzitter: Grethe van Geffen
Secretaris: Pauline Hagenbeek
Penningmeester: Hans Haamke
Brenda Dekkers, Communicatie
Marjon Minnaard, Fondsenwerving
Vacature, Awards
Thérésa Oost, Grijs Goud, Allianties
Willem Bouwens, ICT en Zusterorganisaties

Grethe van Geffen (voorzitter)

Toen tijdens mijn voorzitterschap van de Vereniging Mensa Nederland in 2013 het Mensa Fonds kon worden opgericht, was dat voor mij een droom die in vervulling ging. Dus het is met passie dat ik nu een rol vervul in het bestuur van het Mensa Fonds om dit zo enthousiast begonnen initiatief tot een mooi maatschappelijk succes te maken. In het dagelijks leven ben ik directeur van Seba cultuurmanagement, specialist in cultuur en diversiteit en ook uitgever van materialen via de Diversity Shop. Door de jaren heen vervulde ik veel bestuurlijke functies zoals de Kamer van Koophandel Amsterdam, Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam en de stichting De Beauvoir. Ook adviseer en train ik andere bestuurders uit allerlei organisaties. Behalve aan Mensa (en mijn familie en vrienden) heb ik mijn hart verpand aan Amsterdam, aan theater en film, aan talen en aan katten.

Secretaris: Pauline Hagenbeek (1963)

Ik ben een ‘HB-laatbloeier’; pas in 2015 op het idee gekomen deel te nemen aan de test en sinds het najaar van 2015 lid van Mensa. Binnen Mensa een aantal keer deelgenomen aan ‘frisdenk’-sessies. Bevalt me heel goed. In het werkzame leven heb ik verschillende dingen gedaan: reclame – in vaste dienst en freelance, hoger beroepsonderwijs ‘voor de klas’ en onderwijsmanagement, en nu business controller bij een HBO-instelling. In die functie ook verantwoordelijk voor het jaarverslag van onze instelling. Ik ben moeder van Joris – doet microbiologie in Leiden – en Tyme – doet webdesign- en applicatieontwikkeling in Leeuwarden. Kom van oorsprong uit Rotterdam, studeerde in Utrecht en later in Groningen, woonde lang in Amsterdam en nu in Sneek. Wil een bijdrage leveren aan het Mensafonds omdat ik denk dat we als maatschappij meer kunnen halen uit het HB potentieel.

Penningmeester: Hans Haamke

Naast mijn eigen bedrijf, waar ik als actuaris verzekeraars en pensioenfondsen adviseer inzake risico’s op langere termijn, ben ik ook betrokken bij het opleidingsinstituut voor actuarissen. Reden om daar actief mee bezig te zijn is dat ik vind dat je je talenten ook moet gebruiken om anderen op weg te helpen.
Voor wat betreft het Mensa Fonds geldt hetzelfde : Als ik met mijn talenten kan helpen het verschil te maken dat vind ik dat je moreel ook verplicht bent een bijdrage te geven om dat doel te halen.
De samenleving wordt er beter van als de talenten van een ieder beter ontwikkeld worden. Als mijn bijdrage is dat de talenten van HB-ers beter ingezet worden voor onze samenleving dan zet ik mij daar graag voor in  !

Thérésa Oost (Grijs Goud, Allianties)

In mijn dagelijks leven als zelfstandig professional verbind ik innovaties op het gebied van talentontwikkeling, nieuw organiseren en leiderschap met filosofie. Dit doet ik mensgericht en met oog voor het potentieel van teams en individuen. De doelstelling van het Mensafonds sluit daar goed op aan.
Als vrijwilliger heb ik buiten MENSA rollen gehad van bestuurslid tot barvrouw en alles daar tussenin. De afgelopen jaren ben ik actief geweest als beleidsgroepslid training & advies bij Vrouwen van Nu Fryslân. Voor culturele activiteiten steek ik nog steeds graag mijn handen uit de mouwen als gastvrouw bijvoorbeeld.
Op mijn 39e kreeg ik genoeg van terugkerende botsingen met andere, ook intelligente, mensen in mijn omgeving. Tijdens een online zoektocht naar informatie en support kwam ik meerdere keren op de site van MENSA terecht en de rest is geschiedenis.
Binnen MENSA ben ik bijna vanaf het begin van mijn lidmaatschap official voor de SlimmerIQuiz en Frisdenker. Daarnaast bezoek ik graag, maar wel zeer willekeurig, bijeenkomsten van de vereniging

Brenda Dekkers

Als freelance copywriter ben ik gewend om zaken te verkopen, van afvalemmers en vegetarische balletjes tot cloud-oplossingen en wetenschap. Ik schrijf columns over marketing en werk voor diverse goede doelen, met name op het gebied van (creatieve concepten voor) fondsenwerving en relatiebeheer. Daarnaast ben ik sinds 2010 moeder van een hoogbegaafde dochter. Door haar ben ik me gaan verdiepen in het thema, dat vreemd genoeg tot die tijd totaal buiten mijn blikveld lag. En dat blijkt voor veel meer mensen te gelden. Dat vind ik ongelofelijk zonde en ik ben dan ook blij dat ik via het Mensa Fonds bij kan dragen aan de bekendmaking en agendering van hoogbegaafdheid en – vooral – de kansen die dat biedt.

Marjon Minnaard (Fondsenwerving)

Als professioneel fondsenwerver in het dagelijkse leven, breng ik graag als onbezoldigd bestuurslid kennis in bij het Mensa Fonds. Door ervoor te zorgen dat er meer financiële armslag komt, wil ik bijdragen aan het bereiken van de missie. Het Mensa Fonds steunt immers allerlei goede initiatieven om hoogbegaafdheid positief onder de aandacht te brengen. Het is mijn droom en ambitie om het Mensa Fonds de volgende stap te laten nemen in de ontwikkeling naar een volwaardig fonds. En om zo bij te dragen aan de positieve beeldvorming rondom hoogbegaafdheid

Willem Bouwens (ICT, zusterorganisatie)

Ik werk als (management) consultant in de financiële sector. Hiervoor heb ik als project-en programmamanager gewerkt waarbij ik een grote variëteit aan projecten heb geinitieerd, gemanaged en geïmplementeerd. Binnen Mensa heb ik circa 8 jaar in het Nederlandse bestuur gezeten, waarvan 4 jaar als voorzitter, en 14 jaar in het Internationale bestuur waarvan 4 jaar als Director of Development en daarna 4 jaar als Internationaal Voorzitter. In die periode was ik ook ex-officio Trustee van de Amerikaanse Mensa Foundation, de 46 jaar oude Amerikaanse zusterorganisatie van het MensaFonds. Ik breng veel bestuurlijke ervaring en een groot Mensa netwerk mee.

Aftreedrooster

Rooster van aftreden bestuursleden Mensa Fonds (met uitgangspunt dat die per portefeuille valt en niet per persoon).
Statuten: De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar, met inachtneming het bepaalde in lid 4. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij/zij werd benoemd.